نایلون حبابدار، نایلون ضربه گیر ، پلاستیک حباب دار