45 - نوارخطر برق کابل 63 kw

نوارخطر برق کابل 63 kw

نوار خطر برق فشارقوی
که اکثرا با نوشته
نوارخطر برق 63 kw با زمینه زرد و رنگ مشکی در عرض های 30 و 50 تولید وعرض می‌شود

این نوع نوار خطر برای جابجایی ترانسفورماتور های بزرگ تولید و عرضه می شود

امتیازدهی

نوار خطر

نوارخطر برق کابل 63 kw

دیدگاهتان را بنویسید

ارتباط با ما