55 - نایلون حبابدار ارزان قیمت

نایلون حبابدار ارزان قیمت

نایلون حبابدار را می‌توان بصورت درجه 2 تولید نمود این نوع نایلون حباب دار ترکیب نصف مواد نو و نصف مواد بازیافتی است

لذا استفاده از نایلون حباب دار درجه 2 برای موارد غیر بهداشتی مقرون به صرفه است

درضمن متراژ و کارایی هردو نوع یکی می باشد.

2.0 - نایلون حبابدار ارزان قیمت

نایلون حبابدار ارزان قیمت

نایلون حبابدار

نایلون حبابدار ارزان درجه دونایلون حبابدار ارزان قیمتنایلون حبابدار ارزان قیمت درجه 2نایلون حبابدار ارزان قیمت درجه دونایلون حبابدار درجه دو

دیدگاهتان را بنویسید